Optimalizace flotil - Nové měřítko v managementu flotil

Optimalizace flotil

STILL neXXt fleet

Nové měřítko v managementu flotil

STILL neXXt fleet je nejinovativnější a nejvýkonnější online portál pro optimalizaci flotil manipulační techniky.

Systém nastavuje měřítka v disponibilitě, snadné ovladatelnosti a vizualizaci. Se systémem STILL neXXt fleet máte v jednom přehledu všechny informace pro správu své flotily manipulační techniky.

Portál vám nabízí veškerá relevantní data týkající se flotily, poskytuje je přehlednou formou a umožňuje precizní analýzy pro optimalizaci správy flotily.

STILL neXXt fleet podrobně

 • Veškeré relevantní údaje k flotile a vozíkům v jedné aplikaci
 • Přehledná vizualizace
 • Online dostupnost pro všechna koncová zařízení
 • Bezpečné uchování dat
 • Modulární struktura s celkem 9 dílčími aplikacemi
 • Oznámení – volitelně jako systémové hlášení nebo prostřednictvím e-mailu – automaticky připomenou, pokud byly například překročeny náklady nebo konečné termíny

Komponenty systému STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet se skládá z 9 různých aplikací.

 • Vysoká přehlednost a transparentnost flotily manipulační techniky
 • Rychlá dostupnost užitečných základních informací ke všem vozíkům
 • Přímý náhled důležitých dokumentů k vozíku

Zajišťuje přehled v plánování flotily:

S aplikací „Fleet Overview“ získává uživatel vynikající přehled o své kompletní flotile vozíků. Okamžitě jsou pro všechny vozíky k dispozici užitečné informace, jako například typ vozíku, rok výroby, stav vlastnictví, sériové číslo, příslušnost k flotile a příslušné umístění. Dále je v případě potřeby možné rychlé a pohodlné vyvolání dokumentů k vozíku – například zvolená konfigurace vozíku, technický datový list nebo návod k obsluze. Uživatel získává vysokou transparentnost a přehled o jednotlivých vozících ve své flotile.

 • Úplná transparentnost servisních a finančních nákladů
 • Funkce automatického oznamování při překročení nastavených mezí nákladů
 • Podrobné předávání dat prostřednictvím Excelu pro vlastní nástroje reportingu

Shrnutí vašich nákladů v managementu flotil:

Aplikace „Cost Reporting“ poskytuje podrobný přehled o všech servisních a finančních nákladech, jako jsou např. financování, leasing, pronájem, náklady na údržbu a opravy nebo pojištění. Uživatel dostává na přání při překročení maximálních hodnot, které si sám nastaví, varování a oznámení. Všechny informace lze obecně díky předávání dat prostřednictvím Excelu použít pro vlastní nástroje reportingu. Kromě toho jsou snadno a rychle poskytovány účetní dokumenty vztahující se k flotile, např. faktury za údržbu a opravy.

 • Vizuální shrnutí všech termínů údržby a kontrol v jedné aplikaci
 • Dokumentování podkladů pro údržbu a kontroly
 • Automatické upozorňování na příští termíny údržby a kontrol

Přehled údržby a kontrol UVV/FEM:

Pomocí této aplikace získáváte přehled o všech nastávajících termínech údržby a kontrol ve vaší flotile manipulační techniky a budete automaticky informováni o nastávajících a prošlých termínech, například kontrol FEM/UVV.

 • Precizní vyhodnocování využívání vozíku
 • Snadná a rychlá identifikace potenciálů úspor
 • Automatické oznamování při nedosažení nastavených mezí vytížení

Shrnutí využití vozíků ve vaší flotile:

Aplikace „Fleet Usage“ vyhodnocuje veškerá data nashromážděná ve vozíku, např. využívání vozíku, jízda a procesy zvedání/spouštění, a porovnává je na přání s jinými vozíky napříč pobočkami. Zákazník s touto aplikací získává podrobný přehled o vytížení své flotily. Lze vzájemně porovnávat i jednotlivé vozíky napříč pobočkami a jednotlivými zeměmi. Lze tak rychle identifikovat potenciály úspor a příslušně optimalizovat vytížení flotily. Zákazník dostává při nastavené hranici vytížení automaticky oznámení, aby mohl okamžitě reagovat.

 • Automatické generování klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI) k posouzení výkonu a nákladů
 • Odkrytí potenciálů díky porovnání KPI napříč několika pobočkami po volně volitelná období
 • Analytické propojení údajů o využívání a nákladech

Kompaktní sloučení ukazatelů v managementu flotil:

S aplikací „KPI Monitor“ lze vyhodnocovat důležité, předem definované ukazatele na celém světě a srozumitelně je vizualizovat v grafech a jiných znázorněních. Díky porovnání klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) lze nalézt potenciály optimalizace. Propojením údajů o nákladech a využití lze posoudit výkonnost v jednotlivých zemích, pobočkách nebo u jednotlivých vozíků. Na základě volně volitelných období je možné dlouhodobě sledovat a analyzovat porovnávané hodnoty.

 • Aktuální přehled o počtu motohodin, vč. historie všech vozíků
 • Včasná identifikace vozíků s vysokým počtem motohodin a zabránění výpadkům kvůli opotřebení
 • Automatické informování při dosažení sjednaných horních mezí počtu motohodin

Přehled počtu motohodin flotily:

Aplikace „Operating Hours“ poskytuje detailní přehled o aktuálních a historických počtech motohodin, flotily manipulační techniky, aby bylo možné optimalizovat intervaly údržby a vytížení flotily. Na základě zaznamenaných počtů motohodin lze přesně plánovat intervaly údržby. Dále je možné počty motohodin vozíků vzájemně porovnávat. Při překročení nebo kritickém přiblížení se k nastavenému limitu se uživateli objeví oznámení.

 • Zobrazování a vyhodnocování všech událostí v historii vozíku
 • Rychlá identifikace častějších událostí umožňovaná vizuálním srovnáváním
 • Snadný přístup k příslušným podrobným zprávám k událostem

Vše najednou:

Aplikace „Truck Life Analysis“ nabízí uživateli možnost shrnout a vyhodnocovat veškeré specifické události u vozíků, např. provedené práce údržby a bezpečnostní kontroly nebo proběhlé šokové události.

Na tomto základě lze v názorném vizuálním zobrazení snadno a rychle vozíky vzájemně porovnávat a okamžitě identifikovat hromadění událostí. Uživatel získá rychlý přístup k příslušným podrobným zprávám k událostem. Navíc k aktuálním informacím jsou k dispozici i historická data pro zobrazení vývoje na časové ose.

 • Individuální zadávání dalších servisních faktur a servisních zpráv
 • Dokumentování a správa dat o servisních službách třetích dodavatelů
 • Doplnění přehledů v aplikacích „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“

Správa flotily od jednoho dodavatele:

Aplikace „Service Report Plus“ nabízí uživateli možnost vytvářet, dokumentovat a stahovat servisní zprávy a faktury jiných poskytovatelů servisních služeb než STILL. Aplikace k tomu poskytuje již hotové předlohy. Zde evidovaná data se rovněž doplní do aplikací „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“. Uživatel tak získává – nezávisle na poskytovateli servisních služeb – přesný přehled o stavu servisu u všech vozíků.

 • Rychlé přidávání podrobnějších informací o vozíku
 • Vytváření modelů úrovní a podstruktur organizace
 • Vlastní zakládání vozíků jiných výrobců

Možnost individuálních úprav:

S aplikací „Data Plus“ můžete zadávat individuální podrobnější data nebo informace k vozíkům, mimo jiné interní nákladová střediska, systémy směn nebo přídavná zařízení. Dále je možné určit, které stroje se mají vyhodnocovat a které nejsou pro vyhodnocení zajímavé a předem se odflitrují. Navíc lze vkládat vozíky jiných výrobců, které se pak v dostupných aplikacích zobrazují s vozíky STILL. Pokud si přejete můžete s aplikací „Data Plus“ dále individuálně členit své pobočky, např. na „Výrobu“ a „Sklad“ a vozíky příslušně přiřazovat, abyste mohli provádět ještě hlubší analýzu.

Více informací

Datový list

Další informace naleznete v datovém listu STILL neXXt fleet.

 • pdf
  Nyní stáhnout datový list 907 KB

Osobní poradenství

Případné dotazy vám rád zodpoví odborný poradce.

Přesvědčte se o možnostech správy flotily prostřednictvím STILL neXXt fleet!

Poptávka: STILL neXXt fleet

Případné dotazy Vám rád zodpoví odborný poradce. Vyplňte prosím všechna pole označená *.

Titul*

We use cookies to protect your personal data when sending forms on this website. You don't see a form here because your cookies are deaktivated for this website. In order to use the full functionality of this website please allow cookies for this website in your browser settings.

You can contact the contact person directly via the following link.

Contact now

Přihlášení pro STILL neXXt fleet

Zde se dostanete přímo na přihlašovací stránku, na které se můžete přihlásit svými přihlašovacími údaji.