Optimalizace flotil - Nové měřítko v managementu flotil

Optimalizace flotil

STILL neXXt fleet

Nové měřítko v managementu flotil

STILL neXXt fleet je nejinovativnější a nejvýkonnější online portál pro optimalizaci flotil manipulační techniky.

Systém nastavuje měřítka v disponibilitě, snadné ovladatelnosti a vizualizaci. Se systémem STILL neXXt fleet máte v jednom přehledu všechny informace pro správu své flotily manipulační techniky.

Portál vám nabízí veškerá relevantní data týkající se flotily, poskytuje je přehlednou formou a umožňuje precizní analýzy pro optimalizaci správy flotily.

STILL neXXt fleet podrobně

 • Veškeré relevantní údaje k flotile a vozíkům v jedné aplikaci
 • Přehledná vizualizace
 • Online dostupnost pro všechna koncová zařízení
 • Bezpečné uchování dat
 • Modulární struktura s celkem 9 dílčími aplikacemi
 • Oznámení – volitelně jako systémové hlášení nebo prostřednictvím e-mailu – automaticky připomenou, pokud byly například překročeny náklady nebo konečné termíny

Komponenty systému STILL neXXt fleet

STILL neXXt fleet se skládá z 9 různých aplikací.

 • Vysoká přehlednost a transparentnost flotily manipulační techniky
 • Rychlá dostupnost užitečných základních informací ke všem vozíkům
 • Přímý náhled důležitých dokumentů k vozíku

Zajišťuje přehled v plánování flotily:

S aplikací „Fleet Overview“ získává uživatel vynikající přehled o své kompletní flotile vozíků. Okamžitě jsou pro všechny vozíky k dispozici užitečné informace, jako například typ vozíku, rok výroby, stav vlastnictví, sériové číslo, příslušnost k flotile a příslušné umístění. Dále je v případě potřeby možné rychlé a pohodlné vyvolání dokumentů k vozíku – například zvolená konfigurace vozíku, technický datový list nebo návod k obsluze. Uživatel získává vysokou transparentnost a přehled o jednotlivých vozících ve své flotile.

 • Úplná transparentnost servisních a finančních nákladů
 • Funkce automatického oznamování při překročení nastavených mezí nákladů
 • Podrobné předávání dat prostřednictvím Excelu pro vlastní nástroje reportingu

Shrnutí vašich nákladů v managementu flotil:

Aplikace „Cost Reporting“ poskytuje podrobný přehled o všech servisních a finančních nákladech, jako jsou např. financování, leasing, pronájem, náklady na údržbu a opravy nebo pojištění. Uživatel dostává na přání při překročení maximálních hodnot, které si sám nastaví, varování a oznámení. Všechny informace lze obecně díky předávání dat prostřednictvím Excelu použít pro vlastní nástroje reportingu. Kromě toho jsou snadno a rychle poskytovány účetní dokumenty vztahující se k flotile, např. faktury za údržbu a opravy.

 • Vizuální shrnutí všech termínů údržby a kontrol v jedné aplikaci
 • Dokumentování podkladů pro údržbu a kontroly
 • Automatické upozorňování na příští termíny údržby a kontrol

Přehled údržby a kontrol UVV/FEM:

Pomocí této aplikace získáváte přehled o všech nastávajících termínech údržby a kontrol ve vaší flotile manipulační techniky a budete automaticky informováni o nastávajících a prošlých termínech, například kontrol FEM/UVV.

 • Precizní vyhodnocování využívání vozíku
 • Snadná a rychlá identifikace potenciálů úspor
 • Automatické oznamování při nedosažení nastavených mezí vytížení

Shrnutí využití vozíků ve vaší flotile:

Aplikace „Fleet Usage“ vyhodnocuje veškerá data nashromážděná ve vozíku, např. využívání vozíku, jízda a procesy zvedání/spouštění, a porovnává je na přání s jinými vozíky napříč pobočkami. Zákazník s touto aplikací získává podrobný přehled o vytížení své flotily. Lze vzájemně porovnávat i jednotlivé vozíky napříč pobočkami a jednotlivými zeměmi. Lze tak rychle identifikovat potenciály úspor a příslušně optimalizovat vytížení flotily. Zákazník dostává při nastavené hranici vytížení automaticky oznámení, aby mohl okamžitě reagovat.

 • Automatické generování klíčových ukazatelů výkonnosti (Key Performance Indicators – KPI) k posouzení výkonu a nákladů
 • Odkrytí potenciálů díky porovnání KPI napříč několika pobočkami po volně volitelná období
 • Analytické propojení údajů o využívání a nákladech

Kompaktní sloučení ukazatelů v managementu flotil:

S aplikací „KPI Monitor“ lze vyhodnocovat důležité, předem definované ukazatele na celém světě a srozumitelně je vizualizovat v grafech a jiných znázorněních. Díky porovnání klíčových ukazatelů výkonnosti (KPI) lze nalézt potenciály optimalizace. Propojením údajů o nákladech a využití lze posoudit výkonnost v jednotlivých zemích, pobočkách nebo u jednotlivých vozíků. Na základě volně volitelných období je možné dlouhodobě sledovat a analyzovat porovnávané hodnoty.

 • Aktuální přehled o počtu motohodin, vč. historie všech vozíků
 • Včasná identifikace vozíků s vysokým počtem motohodin a zabránění výpadkům kvůli opotřebení
 • Automatické informování při dosažení sjednaných horních mezí počtu motohodin

Přehled počtu motohodin flotily:

Aplikace „Operating Hours“ poskytuje detailní přehled o aktuálních a historických počtech motohodin, flotily manipulační techniky, aby bylo možné optimalizovat intervaly údržby a vytížení flotily. Na základě zaznamenaných počtů motohodin lze přesně plánovat intervaly údržby. Dále je možné počty motohodin vozíků vzájemně porovnávat. Při překročení nebo kritickém přiblížení se k nastavenému limitu se uživateli objeví oznámení.

 • Zobrazování a vyhodnocování všech událostí v historii vozíku
 • Rychlá identifikace častějších událostí umožňovaná vizuálním srovnáváním
 • Snadný přístup k příslušným podrobným zprávám k událostem

Vše najednou:

Aplikace „Truck Life Analysis“ nabízí uživateli možnost shrnout a vyhodnocovat veškeré specifické události u vozíků, např. provedené práce údržby a bezpečnostní kontroly nebo proběhlé šokové události.

Na tomto základě lze v názorném vizuálním zobrazení snadno a rychle vozíky vzájemně porovnávat a okamžitě identifikovat hromadění událostí. Uživatel získá rychlý přístup k příslušným podrobným zprávám k událostem. Navíc k aktuálním informacím jsou k dispozici i historická data pro zobrazení vývoje na časové ose.

 • Individuální zadávání dalších servisních faktur a servisních zpráv
 • Dokumentování a správa dat o servisních službách třetích dodavatelů
 • Doplnění přehledů v aplikacích „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“

Správa flotily od jednoho dodavatele:

Aplikace „Service Report Plus“ nabízí uživateli možnost vytvářet, dokumentovat a stahovat servisní zprávy a faktury jiných poskytovatelů servisních služeb než STILL. Aplikace k tomu poskytuje již hotové předlohy. Zde evidovaná data se rovněž doplní do aplikací „Cost Reporting“ a „Maintenance Control“. Uživatel tak získává – nezávisle na poskytovateli servisních služeb – přesný přehled o stavu servisu u všech vozíků.

 • Rychlé přidávání podrobnějších informací o vozíku
 • Vytváření modelů úrovní a podstruktur organizace
 • Vlastní zakládání vozíků jiných výrobců

Možnost individuálních úprav:

S aplikací „Data Plus“ můžete zadávat individuální podrobnější data nebo informace k vozíkům, mimo jiné interní nákladová střediska, systémy směn nebo přídavná zařízení. Dále je možné určit, které stroje se mají vyhodnocovat a které nejsou pro vyhodnocení zajímavé a předem se odflitrují. Navíc lze vkládat vozíky jiných výrobců, které se pak v dostupných aplikacích zobrazují s vozíky STILL. Pokud si přejete můžete s aplikací „Data Plus“ dále individuálně členit své pobočky, např. na „Výrobu“ a „Sklad“ a vozíky příslušně přiřazovat, abyste mohli provádět ještě hlubší analýzu.

Více informací

Datový list

Další informace naleznete v datovém listu STILL neXXt fleet.

 • pdf
  Nyní stáhnout datový list 907 KB

Osobní poradenství

Případné dotazy vám rád zodpoví odborný poradce.

Přesvědčte se o možnostech správy flotily prostřednictvím STILL neXXt fleet!

Poptávka: STILL neXXt fleet

Případné dotazy Vám rád zodpoví odborný poradce. Vyplňte prosím všechna pole označená *.

Titul*

Přihlášení pro STILL neXXt fleet

Zde se dostanete přímo na přihlašovací stránku, na které se můžete přihlásit svými přihlašovacími údaji.